1. Majitele
  2. Udrzba
  3. Homologace

POTVRZENÍ / SCHVÁLENÍ / DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ

V přiložených souborech v této sekci můžete nalézt stručné informace a postupy, které se týkají:

  • Žádosti o vydání Certifikátu shodnosti (COC)
  • Žádosti o doplnění/opravu údajů v technickém průkazu (TP)
  • Žádosti o schválení přestavby vozidla (kategorie M1 - osobní; N1 – nákladní)
  • Žádosti o výměnu karoserií a motorů
  • Žádosti o potvrzení Výpisu z technických údajů vozidla
  • Potvrzení stupně plnění emisní úrovně EURO

Informujte se také o nové vyhlášce MDČR - náhradní kola a přepážky

Dne 15.9. 2009 nabyla účinnosti vyhláška MDČR č. 283/2009 Sb., kterou se mění vyhl. č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Na základě změn v ní obsažených vydává TCE-CZ následující stanovisko: par. 32/2c - U starších vozidel Toyota a Lexus kategorie M1 a N1 lze nahradit náhradní kolo vozidla prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí.

U vozidla Toyota MR2, které má umístěné náhradní kolo v předním zavazadlovém prostoru, nelze použít prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí.

Nová vyhláška dále připouští možnost u vozidel kategorie N1, která konstrukcí vycházejí z osobního automobilu kategorie M1, demontovat přepážku včetně zábrany bočních oken bez toho, aby bylo nutné provést zápis v TP o změně kategorie vozidla na M1 či vyžadovat jakékoli potvrzení k provedení tohoto úkonu. Vyhláška nepřipouští obdobným způsobem navýšit obsaditelnost u vozů, které v provedení M1 mají obsaditelnost vyšší.

V případě dalších dotazů se můžete obrátit na naši bezplatnou infolinku Toyota (tel: 800 600 800; mail: info@toyota.cz).

Odpovědi na otázky typu „ individuální dovozy (zejména z USA), schvalování vozidel, homologace, seznam STK, prodej ekologických plaket do nízkoemisních zón v Německu “ najdete také na stránkách společnosti DEKRA ÚSMD dekra.cz (Opens in new window).